۰۲۱-۶۶۱۶۶۲۰۷

دوره های آموزشی


برگذاری دوره های آموزشی با مدرک معتبر از دانشگاه صنعتی شریف موشن گرافیک , گرافیک , انیمیشن سازی , تدوین و صداگذاری و مارکتینگ


مدرک دانشگاه شریفاساتید متخصصمعرفی به بازار کار


دوره های آموزشی...

دوره موشن گرافیک ...

مرتضی مشهودی

40 ساعت

1,350,000 تومان

...

دوره آموزش کاربردی و مهارت محور فتوشاپ ...

عابدین قزل

30 ساعت

850,000 تومان

...

دوره آموزش طراحی پایه ...

بهنام اتابکی640,000 تومان

...

دوره آموزش جامع و پیشرفته سئو S.E.O ...

محمد حسین صفاکرم

50 ساعت

2,400,000 تومان

...

دوره آموزش موشن گرافیک پیشرفته ...

مرتضی مشهودی

۴۰ ساعت

1,400,000 تومان

...

کارگاه کارگردانی موشن گرافیک ...

حمید امینی

15 ساعت

450,000 تومان

...

دوره آموزش طراحی کاراکتر ...

محمد طالبی

28 ساعت

1,400,000 تومان

...

تدوین استراتژی محتوا ...

حمیدرضا سلیمانی

4 ساعت

1,280,000 تومان

...

دوره آموزش انیمیشن سازی دو بعدی با موهو ...

حمید امینی

15 ساعت

700,000 تومان
دسته بندی دوره ها