سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق کاری و تدریس

مدیر توسعه بازار دفتر صنایع نرم دانشگاه صنعتی شریف


مدیر تجارت الکترونیک شرکت گسترش ارتباطات نو خاورمیانه


مشاور توسعه بازار خانه سرباز صلح ایران


مشاور توسعه بازار شرکت بین المللی ناپرولیتی


مشاور دیجیتال مارکتینگ دکتر وکیلی


مدیر توسعه بازار شرکت ایپاسنس انگلستان


مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

دوره های استاد حمیدرضا سلیمانی

کارگاه استراتژی محتوا نویسی و تدوین استراتژی محتوا

کارگاه تبلیغ نویسی خلاقانه