۰۲۱-۶۶۱۶۶۲۰۷

پروفایل : علی خسروی


درباره مدرس


تدریس خصوصی و عمومی از سال 84 تا کنون در 

 مجتمع فنی تهران -مجتمع راهبرد- مجتمع راهبرد علم-فراصنعت-ناهیرا –نگین دانش پایا – اندیشه ماندگار و آراد علم و ........ 

 عضو تیم تدوین استانداردهای جدیدسازمان فنی و حرفه ای در شاخه گرافیک

 مدرس نمونه مجتمع فنی

 راهبرد به انتخاب انستیتو ایزایران در سال 95

 دارای لوح تقدیر از انستیتو ایزایران وسازمان فنی و حرفه ای کشور

 مدرس گروه آموزشی مثبت 6 جهت تدریس نرم افزار های آموزشی در دانشگاه تهران


 مهارتهای نرم افزاری

 Photoshop

 · CorelDraw

 · Illustrator

 · Indesign 

· Premiere

 · Edius 

· After Effect ·
دوره های مدرس